Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: 30 επιχειρήσεις, με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών 357 εκατ. ευρώ, κέρδη 12,5 εκατ. Ευρώ, εξαγωγές σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλες της ηπείρους, πάνω από 3.000 εργαζόμενους συνιστούν τον επιχειρηματικό βραχίονα του cluster πληροφορικής που δημιουργεί στη Θεσσαλονίκη η Τεχνόπολη.

Σε αυτή την εικόνα πρέπει να προστεθούν έξι πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα από την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα που απασχολούν εκατοντάδες επιστήμονες – ερευνητές, αλλά και δύο επιχειρηματικοί φορείς, που μετέχουν στην προσπάθεια, η οποία έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων software, καθώς και την ενδυνάμωση των προγραμμάτων σπουδών πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Πρόκειται για ένα βήμα στην κατεύθυνση της ανάδειξης της περιοχής της Θεσσαλονίκης σε περιφερειακό κέντρο για τις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική με χώρο αναφοράς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και εμβέλεια σε όλο τον κόσμο και την παγκοσμιοποιημένη αγορά.

Τα μέλη του cluster

Admine Logo
Apifon Logo
Atlantis Logo
Byte Logo
Computerlife Logo
Computerteam Logo
Datascouting Logo
Dataverse
Dataways Logo
Dotsoft Logo
Emisia Logo
Entranet Logo
Episystems Logo
Epsilon Logo
Gnomon Logo
Infodim Logo
Intrasoftsa Logo
Inventics Logo
Lancom Logo
Link Logo
Logismos Logo
Mik3 Logo
Mls Logo
Msensis Logo
Neuropublic Logo
Octabit Logo
Ots Logo
Singular Logo
Softworks Logo
Space Logo
Thesecondmethod Logo
Uniquecom Logo
Veltio Logo
Vidavo Logo
Vilabs Logo

Loading...